Plans d'ocupació 2021

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol obre convocatòria per cobrir una plaça d'ajudant de la brigada. Aquesta convocatòria es pot portar aterme gràcies al "Pla de Reactivació de l'Ocupació" de la Diputació de Barcelona. Per poder participar a la selecció són requisits indispensables:

 • Estar a l'atur i incrit a l'OTG com a demandant d'ocupació
 • Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
 • Haver complert els 18 anys
 • Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
 • Estar en possessió del títol d’estudis primaris
 • No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Els interessats podran presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals, aportant:

 • Fotocòpia DNI
 • Instàcia normalitzada
 • Comprovant d'inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Currículum i documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Es poden consultar les bases de la convocatòria a les oficines de l'Ajuntament o a l'arxiu adjunt a la notícia.

Les sol·licituds es poden presentar:

El termini per presentar la documentació serà el 21 de maig de 2021 a les 2 del migdia

Més informació: lesquirol@lesquirol.cat.

 

Adjunt noticia: PDF icon Download bases.pdf (238.72 KB)