Remodelació del centre històric de l'Esquirol

Remodelació del centre històric de l'Esquirol

El poble de l’Esquirol està a punt d’iniciar un gran procés de transformació urbanística, centrat sobretot en el seu nucli històric: carrer Major, plaça Major, plaça Nova, carrer Sant Bartomeu. La construcció d’una variant pel trànsit que va a Tavertet, l’estudi d’un nou accés a la zona del Pedró i d’altres actuacions, segurament provocaran una disminució considerable de trànsit a dins el nucli de l’Esquirol. Així mateix i aprofitant el procés, hem cregut del tot convenient, juntament amb els altres agents implicats,  d’introduir aspectes relacionats amb la salut pública, doncs aquest aspecte s’haurà de tenir molt en compte a l’hora de definir futures  planificacions urbanístiques.


Des de l’Ajuntament es vol aprofitar aquesta oportunitat per implicar als veïns i veïnes en un procés participatiu per tal de que tothom que vulgui faci les seves aportacions per contribuir a definir el futur nucli de l’Esquirol.


El procés participatiu compta amb el suport de l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, i també de l’Institut de Salut Global de Barcelona.

 

 

A qui va adreçat?

Aquest procés va adreçat a tots els veïns i veïnes de l’Esquirol

Objectius

Dos són els objectius principals d’aquest procés,


Per una banda, donar a conèixer el procés de transformació del nucli històric de l’Esquirol i per l’altra banda, detectar les necessitats de la ciutadania i recollir les propostes sobre el futur d’aquest sector de la població.

Calendari del procés

Sessió informativa. 14 de desembre de 2018, de 7 a 9 del vespre

Sessió plenària oberta a tots els veïns i veïnes, entitats, comerciants i altres agents del poble interessats en el procés de transformació del nucli històric de l’Esquirol. Aquesta sessió s’estructura en dues parts:

  • una primera de caràcter informatiu, amb una presentació del context de canvis urbanístics del poble i del procés participatiu
  • i una segona amb un exercici participatiu de diagnosi de les principals necessitats del poble respecte la mobilitat, la salut, el comerç i els usos del nucli històric. Així mateix també s’aprofita per codissenyar el recorregut que es farà durant el mapatge.


Jornada de mapatge 19 i 20 de gener de 2019

El mapatge ciutadà o itinerari participatiu, és una dinàmica participativa de tipus grupal i presencial, que treballa in-situ, sobre el terreny objecte de la consulta.


Per portar a terme aquest mapatge els organitzadors reparteixen uns quaderns que els assistents van omplint a mesura que passen pels diversos punts i van parlant dels diferents temes


Taller de tancament 15 de febrer de 2019
Taller de tancament a mode de retorn i cloenda per a tots els participants de procés. Durant el taller de tancament es fan tres activitats:

  • S’exposen les propostes i idees rebudes durant tot el procés participatiu
  • Es fa una valoració de les aportacions des de l’òptica de la salut
  • Es fa un exercici de priorització, per determinar entre totes les propostes desenvolupades quines es consideren més prioritàries.

Resultats del procés

  Acta