Gent gran

La gent gran del municipi, a través del casal del jubilat de l’Esquirol amb la col·laboració de l’ajuntament, organitza tota una sèrie d’activitats per tal de dinamitzar aquest segment de població. Així mateix també des del mateix ajuntament s’organitzen activitats adreçades a aquest col·lectiu és per això que aquest, vol ser un espai per poder fer difusió de totes les activitats i altres notícies relacionades amb la gent gran.