Serveis

Llistat de serveis que l’Ajuntament de l’Esquirol ofereix als veïns. Hi ha serveis que malgrat deprendre de l’Ajuntament, són prestats per organismes exteriors a aquest.

Regidoria de Governació

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

Regidoria d'Obres i Serveis

Regidoria d'Esports

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Joventut

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme

Regidoria de Santitat i Salut Pública

Regidoria d'Agricultura i Ramaderia

Regidoria de Benestar social i Gent gran

Regidoria de Cultura Regidoria d'Educació

Regidoria d'Hisenda