INICI DE LES OBRES PEL SOTERRAMENT DE LA XARXA MITJA TENSIÓ ENTORN DE LA RIERA DE LA GORGA

Aquesta setmana s'ha iniciat una nova fase d'obres pel soterrament de la xarxa de mitja tensió que implica la retirada de dues torres elèctriques vora la riera de la Gorga entre el carrer del Pont i el camí de l'Escalada.

La finalitat del conjunt de les obres, a mitjà termini, suposen l'eliminació de totes les torres elèctriques que voregen el poble de l'Esquirol des del pont de la Gorga del carrer del Pont, passant pel cementiri i fins a la Pollancreda, i que provoquen un impacte visual important en l'entorn més proper als habitatges i camins de l'Esquirol.

La retirada de totes les torres i cablejat de mitja tensió suposa el soterrament de la línia per diferents carrers de l'Esquirol: carrer Jaume Pons, carrer del Puig -davant del Pavelló-, carrer Osona, Passeig Les Gorgues, carrer Joan Serrallonga i el carrer dels Pins. La majoria de carrers, però, no estan preparats pel pas de la línia, ja que no disposen de la canalització amb els tubs que reglamentàriament correspondria, excepte en aquest sector on s'han iniciat les obres, en la que en la seva urbanització ja s'hi van preveure les conduccions de la línia.

El soterrament d'aquesta línia es va iniciar amb la urbanització del carrer Jaume Pons l'any 2018. Després, l'any 2019, amb la remodelació del camp de futbol, s'hi va preveure també el futur soterrament de la línia i és per això que es van incloure a l'obra els tubs pel soterrament que creuen paral·lelament el camp fins al carrer Osona; finalment amb les obres de la variant de l'Esquirol també s'han retirat diferents torres elèctriques al voltant del pont i de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Quel. L'interès municipal és que aquesta línia que ve de Roda de Ter, dóna servei a l'Esquirol i segueix cap a Sant Pere de Torelló provoqui el mínim impacte visual al poble, per això és necessari aquest soterrament.

Per anar avançant amb les fases de la retirada de les torres, propietat de l'empresa Estabanell i Pahisa Energía, empresa distribuïdora també de l'energia elèctrica, se subscriuen uns convenis entre Estabanell i l'Ajuntament per afrontar el cost de les obres.

Les obres en aquesta fase consisteixen en:

  1. El soterrament de la xarxa aèria de mitja tensió a 5 kV que uneix els centres de transformació ET Població amb ET Collsacabra, que va des del suport SMC-006-11 i el SMC-006-3; necessaris per al canvi de tensió a 20 kV. La nova instal·lació serà l'estesa d'un circuit subterrani de 350 m de cable de mitja tensió per tubulars de 160 mm, que unirà els centres de transformació ET Població amb ET Collsacabra pels carrers Joan Serrallonga i carrer dels Pins.
  2. El desmuntatge de 2 suports metàl·lics (torres) i de 260 m de circuit aeri cablejat entre el carrer Cabrera i la riera de la Gorga.
  3. La reforma interior dels centres de transformació CT-0025 ET Població amb CT-0527 ET Collsacabra pas a 25 kV.

Segons el conveni d'aquesta fase l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa de 8.700 € que inclou l'execució de tota l'obra civil necessària per a la instal·lació, amb la realització d'una rasa de 28 m amb 2 tubulars de 160 mm i 19 arquetes de registre en els trams compresos entre el carrer Joan Serrallonga i el carrer dels Pins.