45.000 litres de purins abocats a un torrent del municipi

L'Ajuntament de l'Esquirol es persona com a acusació particular contra els presumptes autors d’un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient al municipi

Aquest mes d’abril l'Ajuntament de l'Esquirol ha presentat escrit d’acusació davant el Jutjat d'instrucció Núm. 6 de Vic, contra els presumptes autors d’una manifesta infracció de la normativa mediambiental amb rellevància penal.

Antecedents

El gener del 2021, els Agents Rurals en tenir coneixement de l'abocament produït el desembre anterior amb un tractor cisterna d'aproximadament 45.000 litres de purins generats i emmagatzemats en una bassa en una zona boscosa situada a les proximitats d'unes instal·lacions ramaderes situades al municipi de l'Esquirol, van procedir a la investigació dels fets i varen prendre mostres de la terra i de llots del curs del torrent de la zona.

Les mostres foren traslladades al laboratori de l'Instituto Nacional de Toxicologia y de Ciencias Forenses de Barcelona per tal de ser analitzades, obtenint-se els resultats els quals acrediten una situació de greu risc ambiental generada pels abocaments realitzats pels acusats.

Dels resultats se'n desprèn el següent:

Que les terres on s'abocaren els purins contenen concentracions molt elevades de nitrogen orgànic, i cedeix a les aigües de lixiviació elevades concentracions de sals minerals, entre elles nitrats.

Que els llots del torrent van resultar afectats amb elevadíssimes concentracions de nitrogen respecte de les concentracions d'aquest que ja estan presents en el medi.

El principal risc d'afectació de les aportacions de matèria orgànica és la contaminació dels aqüífers, podent tenir conseqüències per a la salut de les persones derivades de l'ús de les aigües subterrànies per al consum.

A més cal tenir present que de conformitat amb l'annex 19 del Decret 153/2019 de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que precedeixen de les fonts agràries, el municipi de l'Esquirol es troba inclòs en zona vulnerable per contaminació de nitrats.

Els fets objecte d'acusació tenen les característiques d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i l'Ajuntament sol·licita la imposició als acusats de les penes de tres anys i sis mesos de presó, la inhabilitació per a l'exercici de professions ramaderes per un termini de dos anys i multes econòmiques. A més a més, es demana que es condemni als autors a fer-se càrrec dels costos de restauració de la zona afectada per l'abocament.