Nova vorera arbrada i canvi de sentit de circulació al carrer Osona de l'Esquirol a partir del dilluns 17 d'abril.

Aquest mes de març han finalitzat les obres de la nova vorera arbrada al carrer Osona que comportarà canvis en el sentit de circulació en aquest carrer. Aquestes obres han permès: substituir un tram de 80 metres de canonada del clavegueram que tenia fuites des de feia molts anys i que provocava filtracions d'aigües residuals al camp de futbol municipal i pati de l'Escola El Cabrerès, substituir un tram antic de 80 metres de la xarxa d'aigua potable i incloure tubs per a la futura canalització i soterrament de la xarxa elèctrica de mitja tensió que voreja el poble des del cementiri fins a la Pollancreda.

En aquesta nova vorera d'amplada suficient i accessible per passejar s'hi han reservat espais per a bancs, arbres (liquidàmbars) i plantes com la sàlvia que requereixen poca aigua. Aquestes plantes, tal hi com es fa en altres espais verds municipals, es regaran amb el sistema eficient de reg "gota a gota". Tal com estava previst, amb aquesta obra a la zona de lleure, esport i educació municipal s'incorpora vegetació a l'espai urbà, una vorera o passeig arbrat que en un futur s'allargarà en tot el carrer Osona.

L’amplada de la vorera requerirà que el carrer Osona, entre els carrers Joan Maragall i el carrer Jacint Verdaguer, esdevingui d’una sola direcció cap a la Pollancreda.