Barra de Ferro

Salt de la Barra de Ferro

Mirador privilegiat de la riera de la Gorga i a on aquesta queda encaixonada entre les cingleres de Sant Bartomeu i les pròpies de la barra de ferro. Es diu que en aquest punt hi havia un cable de ferro que travessava des del cantó de l'Esquirol fins a la veïna masia de Sentfores i que aquest cable era utilitzat per transportar sàrries de carbó.