Registre Civil

Regidoria de Governació

És el registre on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil  de les persones i aquelles que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

 • el naixement
 • la filiació
 • el nom i els cognoms
 • l'emancipació i l'habilitació d'edat
 • el matrimoni
 • la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • la nacionalitat i el veïnatge civil
 • les declaracions de defunció i absència
 • les defuncions
Dades de contacte
Carrer nou, 1 08511 L’Esquirol
938568000
Preu: 

Gratuït

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa