Oficina de Gestió Tributària

Regidoria d'Hisenda

L’Ajuntament té delegat en l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la recaptació dels seus impostos. L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que du a terme la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic de 306 municipis de la província de Barcelona.

Dades de contacte
H.R. Abadal, 5 (El Sucre) 08500 Vic
Oficina Recaptació. Tel. 934 729 200
Informació adicional: 

Horari: de 8.30 a 14 h

Forma de gestió: 

Concessió