Llicències de guals

Regidoria de Governació

La llicència de gual suposa l’autorització per a l’ús restringit de la via pública (vorera) per a l’entrada i sortida de vehicles

Dades de contacte
C/ Nou, 1
938 568 000
Preu: 

Ordenança fiscal núm. 8

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa