Llicència per a gossos perillosos

Regidoria de Governació

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys igual, que si fos per primera vegada Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a bens públics o privats. D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents: a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos. b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra), terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).

Dades de contacte
C/ Nou, 1
938 568 000
Preu: 

25€

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa