Depuradora

Regidoria de Medi Ambient

El Consell Comarcal d’Osona és qui gestiona el tractament de les aigües residuals dels municipis de la comarca. La gestió es fa a través de l’empresa: Depuradores d’Osona, SL”

Consell Comarcal d’Osona
C/ Historiador Raimon d’Abadal i de Vinyals, 5-3planta
08500 VIC
Tel. 938 814 696  i 938 834 119

Dades de contacte
C/ Nou, 1
Preu: 

El preu d’aquest servei va inclòs a la taxa pel subministrament d’aigua, través del cànon de l’aigua i regulat a l’ordenaná municipal núm. 16

Forma de gestió: 

Consell Comarcal d’osona