Clavegueram

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

L’ajuntament és l’encarregat de gestionar l’evacuació de les aigües pluvials, negres i residuals a través de la xarxa de clavegueres del municipi. Per qualsevol incidència s’ha de trucar a les oficines de l’Ajuntament

Dades de contacte
Carrer nou, 1 08511 L’Esquirol
938568000
Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa