Certificats i informes urbanístics

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

El serveis tècnics municipals de l’Ajuntament faciliten tota la informació referent a temes urbanístics, ja siguin relacionats amb habitatges o terrenys. Els certificats que poden emetre són:

  • Cédula de qualificació urbanística

  • Informe urbanístic

  • Expedició llicències urbanístiques

  • Informes enginyer municipal

  • Certificació informe tècnic

Dades de contacte
C/ Nou, 1
938 568 000
Preu: 

Ordenança fiscal núm 6

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa

Altres serveis de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge