Certificats i informes urbanístics

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

El serveis tècnics municipals de l’Ajuntament faciliten tota la informació referent a temes urbanístics, ja siguin relacionats amb habitatges o terrenys. Els certificats que poden emetre són:

  • Cédula de qualificació urbanística
  • Informe urbanístic
  • Expedició llicències urbanístiques
  • Informes enginyer municipal
  • Certificació informe tècnic
Dades de contacte
Carrer nou, 1 08511 L’Esquirol
938568000
Preu: 

Ordenança fiscal núm 6

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa

Altres serveis de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge