Cens d’animal de companyia

Regidoria de Sanitat

És obligació dels propietaris, censar els animals de companyia (gossos, gats i fures) de la seva propietat, per tal de fer-ho és indispensable que els animals portin xip. La documentació necessària per fer la inscripció és:

  • DNI del propietari

  • Fotocòpia de la identificació (xip)

  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal

Dades de contacte
C/ Nou, 1
Preu: 

3€

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa