Un nou espai per afavorir l’activitat lúdica i de joc dels alumnes de l’Escola “El Cabrerès”

Al mateix temps que l'equip de govern durant l'any 2016 iniciava el debat sobre els espais a reordenar de la zona educativa, esportiva i de lleure, l'AMPA de l'Escola El Cabrerès posava en funcionament diverses comissions de treball formades per membres de la junta i per mares i pares que volien participar en la millora de diversos aspectes relacionats amb la vida al voltant de l'escola. Una de les comissions que es va formar va ser la del pati amb l'objectiu d'enriquir les possibilitats de joc que oferia el pati de davant de l'escola. Fruit de la inquietud mútua entorn la remodelació d'aquesta zona i més concretament en el pati, el consistori, l'AMPA i l'Escola "El Cabrerès" es van posar a treballar conjuntament. Arran de diferents reunions entre aquestes tres entitats, la visita dels tècnics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'assessorament d'una parella de mestres jubilats que fa molts anys que acompanyen projectes de transformació de patis d'escoles en espais educatius, i els suggeriments recollits de tota la comunitat educativa: alumnes, pares, mares i mestres; es va gestar el dibuix definitiu del pati de l'Escola "El Cabrerès" que s'ha plasmat en unes obres que es van iniciar el mes de juny i s'han allargat fins al mes de gener, i que han permès als alumnes gaudir del nou pati. Un pati, pensat i dissenyat perquè afavoreixi el joc i l'activitat lúdica amb varietat de superfícies, varietat de zones, i elements versàtils estimuladors i aglutinadors de joc.

La totalitat del pati s'ha reformat en tant que s'hi ha dissenyat una plataforma elevada, que fa la funció d'escenari, s'ha ampliat el paviment davant la façana d'accés i s'han eliminat els desnivells per entrar a l'escola. S'han plantat arbres de fulla caduca i de gran envergadura davant la façana oest per deixar passar la llum durant l'hivern i limitar l'entrada de la llum solar durant l'estiu, i també alzines autòctons que donaran ombra a una part del pati. L'entrada general s'ha desplaçat a la banda nord del pati, més proper a l'edifici i separada de la zona de jocs, s'ha adaptat un paviment a tot el perímetre del recinte i al mig es dibuixa una gran àrea central per activitats polivalents on s'ha preservat parcialment l'arbrat existent, i on s'hi ha construït una àgora pel repòs. La zona de jocs infantils davant les aules s'ha separat per elements orgànics; aules que en una segona fase es preveu que tinguin obertura directa cap a aquest nou espai.

Aquestes obres també han permès corregir un perill pels alumnes i professorat, un perill detectat en el subministrament d'energia elèctrica a l'escola. Durant les obres, s'ha traslladat a l'exterior el quadre d'alimentació de subministrament elèctric que donava corrent a l'Escola "El Cabrerès". Fins ara, aquest quadre, estava situat dins l'Escola i els cables passaven per sota l'antic pati a l'exterior sense cap tipus de protecció. L'antic quadre no comptava ni amb fusibles ni magnetotèrmics.

Pròximament es preveu convocar a través de l'AMPA una brico jornada on els pares, mares, professors i alumnes que vulguin, continuïn omplint el pati amb altres elements de joc educatius.