Tall del carrer del Pont a causa de les obres de la Variant de l'Esquirol

AVÍS: TALL DEL CARRER DEL PONT per la passera

MOTIU: Obres variant de la carretera BV-5207

DIES: 25, 26, 27, 28 i 29 de març i 1,2,3,4 i 5 d'abril de 2019

Us informem que amb motiu de les obres de millora i variant de la carretera BV-5207, al pas per l'Esquirol i a sol·licitud de l'empresa adjudicatària de les obres Gruas Constructora, pels treballs a realitzar pel desviament dels serveis afectats (xarxa elèctrica, xarxa municipal d'aigua, enllumenat públic i telefonia), el carrer del Pont quedarà tallat al trànsit rodat i de persones en el tram comprès entre la carretera BV-5207 i el número 2 del carrer del Pont (accés per la passera) del dilluns 25 de març al divendres 5 d'abril, excepte el dissabte 30 i el diumenge 31 de març.