Suport del Pacto de Estado per la lluita contra la violència de gènere

Servei atenció dones

L’esquirol, compromís per continuar reforçant l’actuació del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) comarcal, amb el suport del Pacto de Estado per la lluita contra la violència de gènere

El compromís de l'Ajuntament de l'Esquirol amb la lluita contra les violències masclistes continua intacte, i tenint en compte que queda molta feina per fer des de les administracions, les entitats, la ciutadania, etc.

La lluita contra les violències masclistes, és un dels objectius que queda recollit en el Pla comarcal d'igualtat de gènere. El 2021, l'any post confinament i amb moltes conseqüències que ha portat la pandèmia, els casos al servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), no ha parat d'incrementar.
El SIAD, és un servei pròxim a la ciutadania, que ofereix un recurs d'atenció directa i especialitzat que informa les dones sobre qualsevol matèria, com ara la salut, treball, habitatge, serveis i recursos a les dones, fent especial atenció a la detecció de les violències masclistes en totes les seves formes i àmbits en les que es poden donar.

El servei d'informació i assessorament a les dones (SIAD) que tenim a la comarca, com hem dit, dóna servei a les veïnes del municipi de l'Esquirol que ho requereixen. En els darrers anys, aquesta xacra social no s'atura, i continua afectant les dones i als seus fills i filles. Com hem dit les violències masclistes afecten també els infants i adolescents, tant si la viuen de manera directa o indirecta com a testimonis, a través del què han sentit o observat. Els recursos per a les dones que ofereix el SIAD comarcal, més enllà de l'acollida, són l'assessorament psicològic i jurídic a les dones i la línia d'atenció psicològica a fills i filles de les dones víctimes de violència que s'atenen des del servei. D'aquests recursos que ofereix el SIAD, l'Ajuntament ha volgut continuar reforçant les hores d'atenció individual ( assessorament psicològic) amb els fons del Pacte d'Estat 2020 contra la violència de gènere, que gestiona i transfereix el Ministeri d'Igualtat als municipis.

Tasca del SIAD és també, difondre en els diferents recursos que intervenen en els circuits per a l'abordatge de les violències i a la ciutadania les novetats que a finals del 2020 es van incorporar a la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Modificacions recollides a la Llei 17/2020, on reconeix i visualitza altres formes de violència masclista, àmbits que ja es donaven però ara les reconeix legislativament. Per exemple, es recull el què és la violència vicaria, que consisteix en qualsevol mena de violència exercida conta els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. Per tant l'atenció i acompanyament a les dones, continua sent crucial per a poder detectar aquestes situacions, oferir l'acompanyament i recursos, assessorament i informació per a la recuperació tant de les dones com de les criatures si n'hi ha. Les situacions de matrimoni forçat, les agressions sexuals, etc. en el qual les dones requereixen un acompanyament especialitzat, i aquest inicialment ho ofereix el SIAD comarcal.

La suma i implicació coordinada de diferents entitats i institucions en la lluita i l'abordatge de les violències masclistes, és un pas important en el qual tots i totes hem de sumar esforços. I nosaltres així ho volem continuar fent i volem compartir amb els veïns i veïnes del municipi, donant a conèixer la nostra aportació per reforçar aquest servei que utilitzen o poden utilitzar les dones del nostre municipi.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES i les seves línies d'actuació https://www.vic.cat/viure-a-vic/dones