S'obren les piscines municipals

Aquest dissabte 17 de juny, s'obren les piscines municipals de L'Esquirol fins al 3 de setembre.

  • HORARI: de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 9 del vespre 

Preus:  

  • De 4  a 13 anys 28’- €
  • De 14  a 17 anys 31’- €
  • De 18 anys o més 56’- €
  • Majors de 65 anys 28’- €
  • Familiar fins a 5 membres 73’- € (sense fotografia)
  • Familiar més de 5  membres 80’- € (sense fotografia)

*S’entén per família el matrimoni, parella de fet o pare o mare monoparental amb fills al seu càrrec de fins a 21 anys d’edat i que convisquin al mateix domicili.

ABONAMENTS

  • Per obtenir l'abonament cal andreçar-se a les oficines de l'Ajuntament i dur una fotografia de l’interessat.

NOTES IMPORTANTS:

  • Per accedir a la piscina els menors de 14 anys hauran  d’anar acompanyats d’un adult.
  • El tiquet de 10 entrades només és vàlid per aquesta temporada.