Recomanacions davant el risc de nevades i situació de prealerta del pla Neucat

Escut Ajuntament

Segons les prediccions emeses pel Servei metereològic de Catalunya, estem davant la possibilitat d'un episodi de nevades fortes fins a cota 0 a tot el territori de Catalunya. D'acord amb aquestes prediccions la Direcció General de Transport i Mobilitat fa avinent les següents recomanacions:

  1. Cal adoptar totes les mesures tendents a minorar l'impacte d'aprovisionament a la cadena de subministraments, amb accions preventives davant les possibles restriccions de circulació.
  2. Les restriccions de circulació als vehicles pesants imposades pel Servei Català de Trànsit, podien ser amb caràcter general i en qualsevol via segons l'estat de la situació.
  3. En cas d'haver de sortir a la carretera, s'aconsella dur cadenes, rodes equipades, equips de neu, mesures d'avituallament, dur el dipòsit de combustible ple i roba per tal de fer front a possibles situacions d'immobilització.
  4. Aquesta situació es pot iniciar a partir de les 0.0h de dilluns 26 de febrer i per un perìode indeterminat.
  5. Recomanem seguir les informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit, mitjançant la seva web www.transit.gencat.cat, els bulletins informatius de les emissores de la Generalitat, les xarxes socials,...

Adjuntem el comunicat de la situació de prealerta del pla Neucat.

 

Adjunt noticia: PDF icon Download nevades.pdf (122.9 KB), PDF icon Download neucat.pdf (541.46 KB)