Raid dels Ausetans: Inscripcions fins al 31 de març

El Raid dels Ausetans consisteix en un conjunt d’activitats destinades a joves d’edats compreses entre els 13 i els 29 anys. Les activitats promouen diferents valors com la cohesió social, la integració, el respecte a les persones, el respecte al medi i als col·lectius que l’habiten. Aquests i molts d’altres valors es transmeten mitjançant un gran conjunt d’activitats: socials, esportives, d’aventura, culturals, d’oci… Totes elles es desenvolupen seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig, amb dues categories diferenciades: la de majors d’edat i la de menors. Durant el torneig es van classificant els  equips, que passaran primer a la fase local i després a la final comarcal. Finalment, es proclamen absoluts els equip i municipis guanyadors en cada una de les categories.

El nostre municipi participarà en la modalitat B, a Folgueroles el dia 8 d’abril, com a reserva el 22 d’abril.

Cost per participant:
Participants majors d’edat 5 €
Participants menors d’edat 4 €

Normativa
• Les inscripcions es faran a través d’una aplicació informàtica des de la web: www.osonajove.cat
• Les persones que no es registrin, no es consideraran inscrites al Raid.
• Les inscripcions s’iniciaran el dia 1 de març i finalitzaran en moments diferents  funció de la modalitat:
o Les inscripcions de la modalitat B finalitzaran el 31 de març.
• Totes les inscripcions, originals i signades, caldrà lliurar-les a Anigami, com a màxim un dia abans d’iniciar l’activitat en cadascun dels municipis.
• Un cop el programa hagi acabat, abans del 30 de juny, aquestes inscripcions seran guardades i custodiades durant cinc anys per cada Ajuntament patrocinador,  d’acord amb la normativa de protecció de dades establerta.
• Es negarà la participació a aquells joves que no hagin formulat la inscripció correctament i no hagin abonat l’aportació econòmica corresponent.
• En cas de baixes, es retornarà la taxa d’inscripció sempre i quan la no participació es degui a causes justificades com malaltia i/o imprevistos greus. En aquests casos caldrà aportar la documentació acreditativa corresponent.
• Passaran a la final un equip representant de cada municipi que hagi obtingut la màxima puntuació en la fase local. Cal que aquest grup hagi fet totes les proves prèvies amb suficiència. S’ha establert una puntuació mínima per passar a la final, i si cal que hi hagi representació de tots els municipis participants.
• En el cas de la modalitat A, els municipis on participin més de 5 equips, podran passar 2 equips a la final.
• En la modalitat M, majors d’edat s’ha de tenir en compte que els membres dels equips hauran de ser majors d’edat i que per inscriure’s hauran de tenir els 18 anys el dia de fer les proves. O bé fer els 18 durant el 2017.
• En el cas de les modalitats A i B, es podran inscriure aquells joves amb 12 anys, que facin els 13 durant el curs 2017.
• Els equips estaran formats per joves d’entre 4 a 6 participants (5 és el més idoni).
• Els participants poden inscriure’s a qualsevol municipi d’Osona que participi al programa, l’abonament serà responsabilitat del poble al que s’inscrigui, encara que siguin d’una altra població.
• Els municipis acceptaran com a patrocinadors els equips quan un 50 % de participats siguin residents als municipi, en el cas contrari es posaran de comú acord amb els tècnics dels municipis implicats.
• Aquells municipis que vulguin participar en la modalitat A, però no tinguin suficients equips, podran agrupar-se amb altres municipis amb les següents condicions: 1) que hi hagi proximitat física i 2) que existeixi un tècnic compartit o una coordinació entre tècnics. Exemple: TC2 Osona centre, TC1 Bisaura i Orís, La Mancomunitat la Plana.
• Abans de la negació d’una participació, es derivarà la inscripció al Consell Comarcal d’Osona.
• S’anul·larà la modalitat única de majors d’edat si les inscripcions no arriben als 30 joves en el moment de finalitzar les inscripcions.
• Per la resta de modalitats s’anul·laria si les inscripcions no arriben als 50 joves.
Els ajuntaments hauran de liquidar d’acord amb el nombre d’inscrits a l’aplicatiu informàtic de la intranet www.osonajove.cat abans del dia 31 de maig 2017 mitjançant transferència des de l’ajuntament al consell comarcal al número de compte ES63 2100-3098-312200242046 on s’especifiqui el concepte: "Raid dels Ausetans 2017".
• És molt important informar de les dates de reserva en cada una de les modalitats: Establir dates d’inici de les activitats tenint en compte els períodes de vacances, d’exàmens i d’altres programes de la Comarca destinats a aquest col·lectiu.

Per informació i dubtes logístics del programa
• Anigami: 93 744 72 95 (demaneu per en Pep o en Santa)
• Telèfon d’urgència en el moment de realitzar les activitats:
679 332 582 Santa
659492344 Pep