Protecció civil i pagesia

Els ajuntaments de la comarca, i el Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal d'Osona conjuntament amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya han iniciat un projecte per identificar totes les edifiacions aïllades de la comarca.

L'objectiu del projecte, a part de tenir identificades totes les cases aïllades del municipi, es poder-les codificar totes, de manera que en cas d'emergència tan els serveis d'ambulàncies, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, Bombers, etc. puguin disposar de la posició exacta dels habitatges i atendre amb mes celeritat l'assistència necessària. Es per això que a tots els veïns del municipi que viuen en cases aïllades s'els ha informat d'aquest servei i s'els hi està entregant una targeta identificativa de la casa que han de col·locar en un lloc visible per tal que, si es dóna una situació d'emergència a la llar, mitjançant una trucada al 112, alertar de la mateixa, i comunicant el Codi Identificador que hi figura la localització de la llar serà immediata.