Projecte de dinamització comercial al municipi

Presentació pla de dinamització comercial

L’Ajuntament de l’Esquirol ha acordat amb el Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona un recurs tècnic, consistent en un servei d’acompanyament que té com a objectiu establir un pla d’actuacions en l’àmbit comercial de l’Esquirol i Cantonigròs.

Aquest servei té una doble vessant, per un cantó assessorar als comerciants del municipi en quines serien les línees a seguir per tal de dinamitzar el comerç i per l’altra donar a l’Ajuntament un pla d’accions per tal de que aquest tingui clar en quines accions ha d’incidir més, conjuntament amb la CAC (Cabrerès Associació de Comerciants) que les ha de liderar,  per mantenir i potenciar el comerç al municipi.

Aquest projecte va ser encarregat per la Diputació de Barcelona a la consultora externa “Hidra publicitat, SCP”, consultora amb molta experiència en la dinamització comercial en petits municipis, i el treball  s’ha concretat en aquests punts:

  • diagnosi de la situació actual
  • definició d’objectius estratègics
  • propostes per al desenvolupament del comerç
  • disseny del pla de dinamització comercial per als propers 2 anys

El passat 25 de novembre es va celebrar la última reunió amb tot el teixit comercial del municipi on es va exposar el treball elaborat i on la intervenció constructiva dels assistents va ajudar a complementar la definició de les accions proposades en el projecte.