Procés participactiu: Què hem de fer amb la fàbrica de Can Quel?

L'Ajuntament de l'Esquirol amb el suport de la Diputació de Barcelona, engega un procés participatiu que es centra sobre el futur de l'antiga fàbrica de Can Quel i les seves possibilitats. L'objectiu d'aquest procés és rebre les aportacions de veïns i entitats de l'Esquirol per saber si seria convenient adquirir aquest edifici i quines serien les possibilitats que ofereix o les activitats a que es podria destinar.

Per portar a terme aquest procés s'han programat dos tallers el primer del qual, es portarà a terme el.

  • Dissabte 10 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. Davant la fàbrica de Can Quel. Hi haurà l'opció d'asssitir-hi virtualment.

Pe tal de complir amb totes les recomanacions sanitàries vinculades a la COVID, per participar en aquest taller serà imprescindible inscripció prèvia que es podrà fer:

  • C/E: lesquirol@lesquirol.cat
  • Telèfon: 938568000
  • WZ: 618311365
  • Formulari:  https://forms.gle/fAdcKvpRLM8Tmn1Q7

 

 

La fàbrica de Can Quel es troba just enclavada entre la casa del Perai, on es va constituir el nucli primigeni del poble de l'Esquirol, i el pont de la Gorga al carrer del Pont, un pont d'origen romànic que forma part del Catàleg de Béns municipals a protegir i és considerat Bé d'Interès Local.

La fàbrica de Can Quel era una de les 3 fàbriques tèxtils que hi havia hagut al poble de l'Esquirol. Els seus inicis es remunten a principis del s. XX al voltant del 1906. La majoria de les seves parets, la nau central, la xemeneia i alguns finestrals típics de l'època encara ara es poden veure i resten dempeus. La xemeneia tot i ser un dels atractius de la fàbrica no va arribar mai a funcionar. Posteriorment i a causa de l'augment del volum de feina es van fer més ampliacions i annexos per posar-hi nova maquinària, fins i tot es va cobrir a finals del segle passat el pati exterior que va permetre doblar l'espai original. Al costat de la nau principal resta aixecat l'edifici que servia d'habitatge i oficines. De manera ininterrompuda la fàbrica donava feina a moltes persones, la majoria d'elles de l'Esquirol. Consta segons el cens del 1930 que hi havia hagut fins a 130 treballadors i treballadores. Va deixar de funcionar just entrats al s.XIX.

Vista la mancança d'espais municipals que donin aixopluc a les moltes activitats culturals, escèniques i de memòria històrica que se celebren al municipi, l'Ajuntament es planteja la seva adquisició. Però, abans de fer el pas i malgrat ser coneixedors que es requereix una important inversió econòmica per ala seva total rehabilitació, l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, aquest proper cap de setmana engega un procés participatiu perquè tothom qui vulgui, de manera presencial i telemàtica, opini sobre els possibles usos que poden tenir tots aquests espais.