Presentació de l'estudi de mobilitat del barri del Pedró de l'Esquirol

El passat dia 21 de maig al pavelló municipal, l'Ajuntament i Antehsis La Vola de Manlleu, empresa encarregada de l'elaboració del treball, van presentar als veïns i veïnes del barri del Pedró l'estudi de mobilitat del barri del Pedró.

Accediu a l’estudi complet

Durant l'any 2019, l'Ajuntament de l'Esquirol va rebre per part de la Diputació de Barcelona, l'estudi de mobilitat del nucli de l'Esquirol. El nucli de l'Esquirol, compta amb una part més densa (nucli i carrer del Pont) i una part de més baixa densitat, principalment ubicada al barri del Pedró (i carrer del Puig). El barri del Pedró està format per més d'un centenar d'habitatges, tots ells de tipologia unifamiliar aïllats en parcel·la. Per tant es tracta d'un sector amb una elevada dependència del vehicle privat per a realitzar la major part de les gestions.

La vialitat d'aquest barri, està formada fonamentalment pels carrers Mare de Déu de Montserrat, pel Passeig del Pedró i també el carrer del Puig. Aquests vials són de doble sentit de circulació i amb les voreres estretes, les quals tenen trams urbanitzats completament, parcialment o pendent d'urbanitzar. Està permès l'estacionament i no hi ha un espai accessible pels vianants, ni tampoc cap espai reservat per a les bicicletes. L'elaboració d'aquest treball està molt vinculat en aconseguir una major accessibilitat i seguretat en aquests vials, els quals funcionen com a portes d'entrada a diversos itineraris a la natura.

Així mateix, en aquest àmbit resulta necessari la millora d'algunes infraestructures urbanes bàsiques (col·lectors de clavegueram, infraestructures de telecomunicacions, millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable, soterrament de línies de baixa tensió...).
L'objectiu de l'estudi de mobilitat del barri del Pedró de l'Esquirol consisteix en la millora dels vials que hi ha en aquesta zona del municipi, per tal d'adequar-los a les necessitats dels habitants de la zona, així com a la normativa d'accessibilitat vigent.
Per això, es duu a terme:
una anàlisi de les característiques actuals de l'àmbit d'estudi, de les necessitats de la població, una proposta de mesures per tal de potenciar l'accessibilitat i la seguretat dels veïns i veïnes, especialment dels veïns i veïnes usuàries, dels modes sostenibles, tot complint amb la legislació vigent en matèria d'accessibilitat i, es formula un programa d'actuacions amb les fases d'implementació i costos.

ANÀLISI DE LES XARXES DE MOBILITAT

  • XARXA DE VIANANTS
  • XARXA DE VIES CICLISTES
  • XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU
  • XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
  • OFERTA D'APARCAMENT

PROPOSTES DE MILLORA DE LES XARXES DE MOBILITAT

  • REDISTRIBUIR L'ESPAI ENTRE FAÇANES I APLICAR LA PLATAFORMA ÚNICA AL CONJUNT DE L'ÀMBIT
  • DIRECCIONAR ELS SENTITS DE CIRCULACIÓ
  • REGULACIÓ DE VELOCITAT I INCORPORACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT
  • DELIMITAR L'OFERTA D'APARCAMENT
  • PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS.
Podeu accedir a l'estudi complet clicant l'arxiu PDF d'aquí sota.

Adjunt noticia: PDF icon Download estudi_mobilitat_barri_del_pedro.pdf (5.37 MB)