Plans d'ocupació 2018

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol necessita cobrir dos llocs d'ajudant de la brigada municipal, mitjançant un contracte d'obra i servei. Aquestes contractacions es poden portar a terme gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona. Els requisits indispensables per tal de poder optar a aquestes places són que s'estigui a l'atur, inscrit a les oficines de treball de la Generalitat com a demandant d'ocupacií i que no s'estigui donat d'alta en cap règim de la Seguretat Social. Per participar en el procés de selecció s'haurà d'entrar una instància a l'Ajuntament, acompanyada d'un currículum, la tarja de l'oficina de treball conforme s'està aturat i fotocòpia del DNI, a més és pot aportar tota la documentació que es cregui convenient per tal d'acreditar els mèrits que apareixen en el currículum.
La data màxima per presentar la documentació serà el  24 de març.

Adjunt noticia: PDF icon Download po.pdf (147.7 KB)