Pla de millora Biosphere

distintiu biosphere

El juny del 2021 aquest Ajuntament va rebre el distitiu de "Comprmís per a la sostenibilitat Turística. Destinació Barcelona Biosphere". Aquest distintiu és un programa de millora continuada, a escala mundial de qualitat i sostenibilitat turística que, a la comarca d'Osona està impulsat i coordinat, conjuntament, pel Consell Comarcal, Osona Turisme i Diputació de Barcelona.

Aquest distintiu és atorgat per l'Institut de Turisme Responsable, un organisme vinculat a la UNESCO i soci de l'oOrganització Mundial del Turisme.

El segell Biosphere és un distintiu voluntari i independent que suposa una garantia per als visitants en matèria de qualitat i protecció de l'entorn natural, el patrimoni cultural i el desenvulupament local de la destinació.

Per poder disposar d'aquest distintiu, anualment s'ha de programar una sèrie de millores  i revisar les accions dutes a terme en anteriors anualitats. És per això que deixem al document adjunt el PLA DE MILLORES pel 2024

 

Adjunt noticia: PDF icon Download accionsmillora.pdf (1.67 MB)