PISCINA MUNICIPAL 2020 Prevenció de la COVID-19

És un estiu excepcional i a causa de les mesures de seguretat per a la prevenció de la COVID-19 gaudirem de la piscina pública municipal de manera diferent als altres anys.

 

Temporada 2020

CARNETS 

Per obtenir el carnet cal una fotografia de l’interessat.

Preus:     

  • Individual de 4  a 13 anys 26 €
  • Individual de14  a 17 anys 47 €
  • Individual de 18 anys o més  52 €
  • Individual majors de 65 anys 26 €
  • Familiar de 2 a 5 membres 68 € (sense fotografia)
  • Familiar més de 5  membres 75 € (sense fotografia)

(S’entén per família el matrimoni, parella de fet o pare o mare monoparental amb fills al seu càrrec de fins a 21 anys d’edat i que convisquin al mateix domicili)

ABONAMENTS

  • 10 entrades de 4 a 13 anys 20 €
  • 10 entrades de 14 anys o més 28 €