OFERTA DE TREBALL MONITORS I MONITORES DEL LLEURE EDUCATIU PER L’ESTIU 2021

L’Ajuntament de L'Esquirol ofereix 5 llocs de treball de monitors i monitores del lleure educatiu pel casal de Cantonigròs i el voluntariat jove.

CONTRACTE DE TREBALL D’OBRA O SERVEI A TEMPS PARCIAL.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Edat: a partir de 18 anys
 • Formació/estudis:

  • Disposar del títol de monitor/a del lleure educatiu.
 • Nacionalitat: Espanyola o la d’un membre de la Unió Europea.

ES VALORARÀ:

 • Experiència:

  • Poder acreditar experiència en el món del lleure educatiu i/o en l’àmbit educatiu formal.
  • Poder acreditar experiència en feines/tasques i tècniques en relació la fusteria, la pintura i la jardineria (exclusivament per als monitors i monitores del voluntariat jove).
 • Habilitats i actituds (s’avaluarà a l’entrevista):

  • Ser un bon/a comunicador/a i tenir habilitats lingüístiques.
  • Poder dinamitzar un grup d’infants i/o joves.
  • Treballar en equip.
  • Disposar de recursos educatius i de tasques de manteniment (fusteria, jardineria i pintura, només pels monitors i monitores del voluntariat).
 • Altres:

  • Coneixement del territori.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Fotocòpia del D.N.I/N.I.E.
 • Fotocòpia del carnet de monitor/a del lleure educatiu.
 • Currículum.
 • Documentació que acrediti/justifiqui els requisits esmentats.
 • Certificat de delictes sexuals.

PRESENTACIÓ CANDIDATURES:

 • Instància genèrica a través de la web: www.lesquirol.cat (seu electrònica, tràmits i gestions) o presencialment en horari d’atenció al públic.
 • A part de la instància, cal presentar tota la documentació esmentada a l’apartat “documentació a aportar”.

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:  Divendres 28 de maig de 2021.