Oferta de feina. Ajudant de brigada

L'ajuntament necessita cobrir una plaça d'ajudant de brigada. Aquesta contractació es realitzarà mitjançant un ajut concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del programa "Plans Locals d'Ocupació". Per poder optar a aquesta plaça, l'aspirant ha de:

• Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
• Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
• Haver complert els 18 anys
• Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
• No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Per poder optar a la plaça s'haurà d'aportar la següent documentació:

• Instància normalitzada
• Fotocòpia del DNI
• Tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya
• Certificat d’estudis
• Currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

La presentació de sol·licituds es podrà fer:

• Via telemàtica http://lesquirol.cat/ca/seu-electronica/tramits-i-gestions
• Presencial

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper 24 de març de 2022

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a: lesquirol@lesquirol.cat