Oberta la nova variant de l'Esquirol

Aquest dilluns 4 d'abril, els alcaldes de l’Esquirol i Tavertet, Àlex Montanyà i Albert Prados, i Pere Pons, diputat d'Infraestructures Viàries de la Diputació de Barcelona han obert la nova la variant de l'Esquirol.

Aquesta nova carretera és una infraestructura llargament reclamada per l'Esquirol per desviar el trànsit pesat (autobusos, camions, maquinària agrícola) del carrer Major, i que va en direcció a Tavertet i a Cantonigròs per la carretera BV-5207. El pas d'aquest trànsit, històricament, ha provocat embussos freqüents, molèsties als vianants, desperfectes en immobles i enllumenat públic. Les obres es van iniciar la tardor de l’any 2018 i s'han allargat gairebé quatre anys fins aquest mes d’abril del 2022.

Aquesta variant permet eliminar el trànsit de pas per la travessera de la carretera BV-5207 (carrer Major) al poble de l'Esquirol que presenta una amplada de carrer inferior a 5 metres amb visibilitat molt reduïda, voreres estretes, i un traçat amb força revolts molt tancats. El pas dels vehicles per fora del carrer Major, que la seva intensitat mitjana diària (IMD) l'any 2016 era de 362 vehicles/dia, arribant a 600 vehicles/dia en cap de setmana i de 31 vehicles pesants/dia, afavorirà les condicions de seguretat viaria i la pacificació de l'espai del centre històric de l'Esquirol. El nou vial de gairebé 1 km supera  el torrent de la Parra amb un viaducte de 100 m, i adapta amb tres nous enllaços l’accés del trànsit cap a la C-153, la BV-5207 cap a Tavertet, i el nucli de l’Esquirol pels veïns i veïnes del carrer del Pont i del barri de Serramitjana pel carrer de Quatre camins.

L'actuació ha comportat altres obres de millora importants, com ara el soterrament de línies elèctriques de baixa tensió i de telèfon de l'entorn del carrer del Pont i del Pont de la Gorga. Unes obres que han millorat la visibilitat del pont medieval del camí ral de Vic a Olot, anomenat pont de la Gorga o del Raval, i que està catalogat com a Bé cultural d'interès local (BCIL).

Les obres de la nova variant han estat condicionades també, a millorar l'accés al barri del carrer del Pont, a minimitzar l'afectació al paratge del rec de Sant Genís, a vetllar per una integració paisatgística amb la construcció de talussos suaus aptes per revegetar i replantar arbres, a evitar murs de formigó per contenir les terres construint murs d’escullera, a minimitzar les afeccions a l'arbrat a la zona propera de les obres, i a mantenir l’accés als camins ramaders de la zona. L'allargament de les obres ha provocat moltes molèsties, sobretot als veïns del carrer del Pont que han vist alterat el seu dia a dia per culpa de l'elevat i persistent soroll que han provocat les màquines piconadores a l'hora de treballar en el desmunt de roca.

Aquesta nova connexió entre les carreteres C-153 i BV-5207 al terme municipal de l'Esquirol han tingut un cost de 2.450.000 €  i suposa una de les inversions més importants de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona a la província en aquesta legislatura.

Cronologia de les obres

A petició de l'Ajuntament, l'any 2007 es sol·liciten els primers informes i l'any 2010, la Generalitat de Catalunya redacta un primer estudi informatiu de la variant que lliura a la Diputació de Barcelona. No és fins a l'any 2013 quan la Diputació de Barcelona adapta l'estudi de la variant i redacta l'Estudi d'Impacte Ambiental, en tractar-se d'una nova carretera. L'octubre del 2015 s'obté la Declaració d'Impacte Ambiental positiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i és llavors quan es pot contractar el projecte constructiu de la nova variant que s'aprova el gener del 2017 i s'inicia el procés de contractació de les obres i expropiacions.

Durant el setembre de l'any 2018 s'engeguen les obres amb una previsió de dotze mesos per finalitzar-les. Les obres, però, s'han allargat gairebé quatre anys, en part perquè al subsòl va aparèixer roca i les tasques de construcció es van complicar més del previst.