Oberta la convocatòria del Concurs Fotogràfic Internacional del Collsacabra 2020

Torna, amb novetats, una nova edició del Concurs Fotogràfic Internacional del Collsacabra que organitza l’ajuntament de L’Esquirol juntament amb els ajuntaments de Tavertet i Rupit i Pruit.

Com en les últimes edicions, hi ha 5 categories de fotografies on els participants podran presentar-hi un màxim 3 fotografies a cadascuna. En aquesta 4a edició, la categoria de Flora i Fauna s'obre a tot el món i no caldrà que les fotografies hagin estat preses al Collsacabra. De les 5 categories, 3 estan destinades a fotografies preses al Collsacabra i 2 a fotografies provinents de tot el món.

La categoria temàtica, aquest any, estarà dedicada a l'Emergència Climàtica.

CATEGORIES

 • A. Paisatge del Collsacabra
 • B. Gent del Collsacabra (retrats i activitats humanes al Collsacabra)
 • C. Patrimoni i arquitectura del Collsacabra
 • D. Flora i Fauna internacional
 • E. Tema internacional: Emergència Climàtica

En la tercera edició hi van participar 56 fotògrafs que van presentar 331 fotografies.

 

BASES i formulari d'inscripció                     Cat.               Esp.            Eng.

 

PARTICIPANTS

Tothom que ho desitgi

CATEGORIES

A. Paisatge del Collsacabra
B. Gent del Collsacabra (retrats i activitats humanes al Collsacabra)
C. Patrimoni i arquitectura del Collsacabra
D. Flora i fauna internacional
E. Tema internacional Emergència Climàtica

OBRES

Cada participant podrà enviar un màxim de tres fotografies per a cada categoria.

LLIURAMENT

Els treballs s’entregaran en format digital per mail (WeTransfer, DropBox o Google drive) a cultura@lesquirol.cat  en format JPEG sense compressió (12) amb una resolució de 300dpi i 2000píxels exactes el costat ample.  Tanmateix, una vegada hagi deliberat el jurat, es demanarà als premiats una còpia a màxima resolució per a poder imprimir els treballs en gran format. El nom de l’arxiu ha de ser el títol de la fotografia.
Juntament amb els treballs fotogràfics, també s’haurà d’enviar la fitxa del formulari d’inscripció que es pot descarregar al web lesquirol.cat. Totes les dades que es demanen a la fitxa son obligatòries. La falta de dades a la fitxa d’inscripció pot suposar la desqualificació del treball presentat.

JURAT

El jurat estarà format per membres de la Federació Catalana de Fotografia i professionals acreditats de la zona.

PREMIS

1r premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: 500 Euros.
1r premi Ajuntament de Tavertet categoria B: 500 Euros.
1r premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: 500 Euros.
1r premi categories D i E: 500 Euros.

Els 5 treballs guardonats amb el 1r premi de cada categoria s’exposaran impresos en vinil a un lloc adequat i destacat a l’exterior de les poblacions de L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Tavertet i Rupit i Pruit.

2n premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: Cap de setmana rural.
2n premi Ajuntament de Tavertet categoria B: Cap de setmana rural
2n premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: Cap de setmana rural.

3r premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: Cistell de productes agroalimentaris.
3r premi Ajuntament de Tavertet categoria B: Cistell de productes agroalimentaris.
3r premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: Cistell de productes agroalimentaris.

FINALISTES

Hi haurà 6 finalistes per a cada categoria i els treballs s’exposaran impresos a 30x40 dins la programació del Collsacabra Viu 2020 a l’Esquirol i posteriorment s’exposaran en diferents poblacions del Collsacabra.

Els finalistes seran avisats amb antelació a la data d’entrega de premis mitjançant una trucada telefònica i/o un correu electrònic.
Aquest concurs és puntuable per la lliga de la FCF

CALENDARI

 • Data límit de presentació: 14 de setembre del 2020  fins a les 14:00 h
 • Entrega de premis: L’Entrega de premis es farà a l’Esquirol el dia 10 d’octubre.
 • Deliberació final del jurat: 18/9/2019


CONDICIONS GENERALS

Només s’admetran els ajustos bàsics d’edició: Correccions d’ajustos de contrast, saturació, lluminositat, claredat, enfocament, reducció de soroll digital, reenquadrament, eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i aberracions òptiques, conversió al blanc i negre.

Les fotos, a excepció de les presentades a les categories D i E,  han d’estar fetes o representar qualsevol lloc dels municipis de l’Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l’Esquirol), Tavertet i Rupit i Pruit.

Totes les fotografies de totes les categories han de ser fetes entre el 14 de setembre de 2019 i el 13 de setembre de 2020.

El jurat podrà demanar els arxius RAW de les fotografies finalistes.
La no presentació de l’arxiu RAW, en el cas que el jurat ho hagi demanat expressament a l’autor, podrà suposar la desqualificació de la fotografia.

Els guanyadors dels 1rs premis hauran de fer el cobrament del xec bancari, que es donarà el dia de l’entrega de premis, abans de la finalització de l’any 2020. Passada aquesta data, els xecs no seran vàlids.

L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

CONDICIONS PER CATEGORIES

En les fotografies de la categoria A, paisatges del Collsacabra, es permetrà que hi apareguin elements d’intervenció humana si no són l’objectiu o part important de la fotografia.

En la categoria temàtica, categoria E, es valorarà tota aquella fotografia que expressi la idea d’“Emergència Climàtica”, tant sigui constatant la situació com fent referència a la necessitat de revertir el canvi del clima produït per l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables.

En la categoria D, flora i fauna, s’exigeix que les fotografies respectin el codi ètic proposat per la Federació Catalana de Fotografia sobre aquest tipus de fotografia.

Codi ètic per a la categoria de flora i fauna

1. La conservació del paisatge, la vida i la tranquil·litat dels éssers vius i l’equilibri establert en un medi determinat sempre seran més importants que l’obtenció de les imatges.

2. Cal documentar-se àmpliament respecte del que anem a fotografiar per tal de prevenir actuacions que comportin conseqüències no desitjades.

3. També cal dominar les tècniques no perjudicials d’aproximació o d’atracció dels animals i aplicar-les correctament. I és necessari conèixer les conseqüències que poden comportar segons l’ambient, l’espècie o l’estació de l’any per tal d’avaluar en cada cas la conveniència o no de la seva utilització.

4. Es facilitarà a científics i responsables de la gestió dels espais naturals tota aquella informació obtinguda i que, al nostre entendre, pugui ser útil per a la conservació del Patrimoni Natural.

5. Algunes àrees i algunes espècies estan protegides per normes especials. Caldrà, doncs, estar sempre al corrent d’aquestes disposicions. Si s’ha de treballar en alguna zona especialment sensible o fràgil o amb alguna espècie amenaçada caldrà obtenir les autoritzacions que estableixi de manera  pública i legal l’administració competent.

6. S’aconsella fotografiar la natura tal com la trobem, sense manipular ni els éssers vius ni les formacions minerals. Si en alguns casos fos imprescindible fer-ho, cal retornar allò que hem mogut a la seva posició original.

7. Cal passar tan desapercebut com sigui possible per tal d’evitar atraure l’atenció de persones menys informades sobre elements fràgils de l’entorn. També procurarem no difondre informació que pugui posar en risc aquests elements.

8. És molt important no arrencar ni tallar les plantes o parts de les plantes, tant les que volem fotografiar com les que trobem al seu entorn. Si cal apartar branques, tiges o fulles que es troben en el nostre camp visual, procurarem fer-ho sense malmetre-les.

9. Fotografiar animals captius o controlats o plantes cultivades pot, en algunes ocasions, minimitzar l’impacte de la nostra activitat sobre espècies especialment delicades. Tanmateix, i per assegurar la nostra credibilitat, sempre que les imatges s’hagin aconseguit en aquestes condicions ho indicarem clarament a qui hagi d’utilitzar les nostres fotografies.

10. Quan fotografiem animals, un cop obtingudes les imatges desitjades, abandonarem l’espai en el que estem treballant sense deixar cap rastre i prendrem les mateixes precaucions que hem tingut a l’inici de l’activitat per tal d’assegurar-nos que interferim el mínim possible en la seva activitat habitual.

11. Sempre que percebem que la nostra activitat està influint negativament en el comportament dels animals o en l’equilibri establert en el medi en el qual treballem, l’abandonarem tan aviat i de la manera més curosa que sigui possible.


RESPONSABILITAT

Els Ajuntaments de l’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit es reserven el dret d’ús dels treballs presentats per a fins no comercials. Els drets d’autor seguiran sent de l’autor.

Descarregar bases en PDF            Descarregar formulari d'inscripció

 

BASES EN ESPAÑOL

PARTICIPANTES

Concurso abierto a todas las persones.

CATEGORIES

A. Paisaje del Collsacabra
B. Gente del Collsacabra (retratos y activitades humanas del Collsacabra)
C. Patrimonio y arquitectura del Collsacabra
D. Flora y fauna internacional
E. Tema internacional Emergéncia Climática

OBRAS

Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías por categoría.

ENTRAEGA

Los trabajos se entregaran en formato digital por mail (WeTransfer, DropBox o Google drive) a cultura@lesquirol.cat  en formato JPEG sin compresión (12) con una resolución de 300dpi i 2000píxeles exactos el lado ancho. 
Aun así, una vez haya deliberado el jurado, se pedirá a los premiados una copia a máxima resolución para poder imprimir los trabajos en gran formato. El nombre del archivo tiene que ser el título de la fotografía.
Junto con los trabajos fotográficos, también se tendrá que enviar la ficha del formulario de inscripción que se puede descargar en el web lesquirol.cat. Todos los datos que se piden en la ficha son obligatorios. La falta de datos a la ficha de inscripción puede suponer la descalificación del trabajo presentado.

JURAD


El jurado estará formado por miembros de la Federació Catalana de Fotografia y
profesionales acreditados de la zona.

PREMIOS

1r premio Ajuntament de l’Esquirol categoría A: 500 Euros.
1r premio Ajuntament de Tavertet categoría B: 500 Euros.1r premio Ajuntament de Rupit i Pruit categoría C: 500 Euros.
1r premio categorías D y E: 500 Euros.

Los 5 trabajos galardonados con el 1.º premio de cada categoría se expondrán imprimidos en vinilo en un lugar adecuado y destacado al exterior de las poblaciones de L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Tavertet y Rupit i Pruit.

2n premio Ajuntament de l’Esquirol categoría A: Fin de semana rural.
2n premio Ajuntament de Tavertet categoría B: Fin de semana rural.
2n premio Ajuntament de Rupit i Pruit categoría C: Fin de semana rural.

3r premio Ajuntament de l’Esquirol categoría A: Cesta de productos agroalimentarios.
3r premio Ajuntament de Tavertet categoría B: Cesta de productos agroalimentarios.
3r premio Ajuntament de Rupit i Pruit categoría C: Cesta de productos agroalimentarios.

FINALISTAS

Habrá 6 finalistas para cada categoría y los trabajos se expondrán imprimidos a 30x40 dentro de la programación del Collsacabra Viu 2020 a l’Esquirol y posteriormente se expondrán en diferentes poblaciones del Collsacabra.

Los finalistas serán avisados con antelación a la fecha de entrega de premios mediante una llamada telefónica y/o un correo electrónico.

Este concurso puntua en la liga de la FCF

CALENDARI

 • Fecha límite de presentación: 14 de septiembre del 2020 hasta las 14:00 h
 • Entrega de premios: La Entrega de premios se hará en l’Esquirol el día 10 de octubre.
 • Deliberación final del jurado: 18/9/2019


CONDICIONES GENERALES

Solo se admitirán los ajustes básicos de edición: Correcciones de ajustes de contraste, saturación, luminosidad, claridad, enfoque, reducción de ruido digital, reencuadre, eliminación de vinyetaje, limpieza de partículas y aberraciones ópticas, conversión a blanco y negro.

Las fotos, a excepción de las presentadas a las categorías D y E, tienen que estar tomades o representar cualquier lugar de los municipios de l’Esquirol (San Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs y l’Esquirol), Tavertet y Rupit i Pruit.

Todas las fotografías de todas las categorías tienen que ser hechas entre el 14 de septiembre de 2019 y el 13 de septiembre de 2020.

El jurado podrá pedir los archivos RAW de las fotografías finalistas.
La no presentación del archivo RAW, en el supuesto de que el jurado lo haya pedido expresamente al autor, podrá suponer la descalificación de la fotografía.

Los ganadores de los 1.os premios tendrán que hacer el cobro del cheque bancario, que se dará el día de la entrega de premios, antes de la finalización del año 2020. Pasada esta fecha, los cheques no serán válidos.

La organización del concurso se reserva el derecho de resolver los casos no previstos a las bases.

La participación en este concurso presupone la aceptación de estas bases y de la resolución inapelable del jurado.

CONDICIONES SEGÚN LA CATEGORÍA

En las fotografías de la categoría A, paisajes del Collsacabra, se permitirá que aparezcan elementos de intervención humana si no son el objetivo o parte importante de la fotografía.

En la categoría temática, categoría E, se valorará toda aquella fotografía que exprese la idea de “Emergencia Climática”, tanto sea constatando el echo como en lo referente a la necesidad de revertir el cambio del clima producido por la actividad humana.

En la categoría D, flora y fauna, se exige que las fotografías respeten el código ético propuesto por la Federación Catalana de Fotografía sobre este tipo de fotografía.

Código ético para la categoría de flora y fauna

1. La conservación del paisaje, la vida y la tranquilidad de los seres vivos y el equilibrio establecido en un medio determinado siempre serán más importantes que la obtención de las imágenes.

2. Hay que documentarse ampliamente respecto a lo que vayamos a fotografiar para prevenir actuaciones que comporten consecuencias no deseadas.

3. También hay que dominar las técnicas no perjudiciales de aproximación o de atracción de los animales y aplicarlas correctamente. Y es necesario conocer las consecuencias que pueden comportar según el ambiente, la especie o la estación del año para evaluar en cada caso la conveniencia o no de su utilización.

4. Se facilitará a científicos y responsables de la gestión de los espacios naturales toda aquella información obtenida y que, a nuestro entender, pueda ser útil para la conservación del Patrimonio Natural.

5. Algunas áreas y algunas especies están protegidas por normas especiales. Hará falta, pues, estar siempre al corriente de estas disposiciones. Si se tiene que trabajar en alguna zona especialmente sensible o frágil o con alguna especie amenazada habrá que obtener las autorizaciones que establezca de manera pública y legal la administración competente.

6. Se aconseja fotografiar la naturaleza tal como la encontramos, sin manipular ni los seres vivos ni las formaciones minerales. Si en algunos casos fuera imprescindible hacerlo, hay que devolver aquello que hemos movido a su posición original.

7. Hay que pasar tan desapercibido como sea posible para evitar atraer la atención de personas menos informadas sobre elementos frágiles del entorno. También procuraremos no difundir información que pueda poner en riesgo estos elementos.

8. Es muy importante no arrancar ni cortar las plantas o partes de las plantas, tanto las que queremos fotografiar como las que encontramos en su entorno. Si hay que apartar ramas, tallos u hojas que se encuentran en nuestro campo visual, procuraremos hacerlo sin malograrlas.

9. Fotografiar animales cautivos o controlados o plantas cultivadas puede, en algunas ocasiones, minimizar el impacto de nuestra actividad sobre especies especialmente delicadas. Aun así, y para asegurar nuestra credibilidad, siempre que las imágenes se hayan conseguido en estas condiciones lo indicaremos claramente a quién tenga que utilizar nuestras fotografías.

10. Cuando fotografiamos animales, una vez obtenidas las imágenes deseadas, abandonaremos el espacio en el que estamos trabajando sin dejar ningún rastro y tomaremos las mismas precauciones que hemos tenido al inicio de la actividad para asegurarnos que interfiramos el mínimo posible en su actividad habitual.

11. Siempre que percibamos que nuestra actividad está influyendo negativamente en el comportamiento de los animales o en el equilibrio establecido en el medio en el cual trabajamos, lo abandonaremos tan pronto y de la manera más cuidadosa que sea posible.

RESPONSABILIDAD

Los Ayuntamientos de l’Esquirol, Tavertet y Rupit i Pruit se reservan el derecho de uso de los trabajos presentados para fines no comerciales.

Los derechos de autor seguirán perteneciendo del autor.

Descargar bases en PDF               Descargar formulario de inscripcion

 

 

The English version will be available soon. Sorry for the inconvenience

 

 

 

Aquí us podeu descarregar el formulari d'inscripció i les bases del concurs.

*

 

Adjunt noticia: PDF icon Download full_inscripcio_20.pdf (419.98 KB), PDF icon Download bases_cfic20_cat.pdf (3.37 MB), PDF icon Download bases_cfic20_es.pdf (3.33 MB)