Oberta la convocatòria de l'11a edició del premi al millor treball de recerca "El Cabrerès"

L’Ajuntament de L’Esquirol convoca l’onzena a edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat. Aquest premi pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca, i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de la nostra societat.

Més enllà de l’objectiu prioritari ja definit, la convocatòria d’aquest premi pot ajudar a acostar els joves estudiants i el conjunt de la ciutadania a l’administració local.

BASES:

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2017-2018. La temàtica dels treballs és oberta a tots els àmbits disciplinaris de recerca.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció del centre de secundària on estudia l’autor, en la forma que s’especifica al punt 10.

3. El treball guanyador obtindrà un premi consistent en 1.200€.

4. El jurat es reserva el dret  a concedir el premi ex aequo, en el cas que hi hagi dos treballs mereixedors de ser guardonats.

5. El/s guanyador/s podrà fer una breu presentació del treball el dia de lliurament del premi.

6. El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegui, que el presidirà, i per quatre persones més escollides pel consistori.

7. Els membres del jurat hauran d’abstenir-se de valorar els treballs de recerca l’autor dels quals hi tingui alguna relació familiar o professional.

8. El premi es concedirà tenint en compte:

 • El rigor i el tractament científic
 • L’originalitat del tema
 • La metodologia utilitzada
 • La presentació formal
 • L’ús de la llengua
 • La visió crítica de la realitat analitzada, si s’escau.
 • En igualtat de condicions respecte als aspectes anteriors, es valorarà el grau de relació de l’objecte del treball amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn.

9. El premi es podrà declarar desert si es considera que cap dels treballs té prou qualitat per ser premiat.

10. S’hauran de presentar dos exemplars acompanyats d’un llapis de memòria o CD amb tot el contingut del treball, i amb un resum del treball d’uns 600 caràcters. Els treballs es presentaran sota pseudònim acompanyats d’un sobre tancat que contindrà la identificació de l’autor (nom, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i una certificació del centre amb el vist-i-plau de la direcció, fent-hi constar clarament que s’opta al premi d’aquesta convocatòria. Es presentaran a les oficines de l’Ajuntament (carrer Nou núm. 1, 08511 L’Esquirol, tel. 938.568.000). Si s’envien per correu o per missatgeria, la data vàlida de lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a l’empresa de missatgeria.

11. El termini màxim de recepció dels treballs serà el dia 4 de maig del 2018, fins a les 15 hores.

12. El lliurament del premi es farà públicament a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde o persona en qui delegui, el dissabte 16 de juny del 2018 a les 12:00h del migdia.

13. La propietat intel·lectual del treball premiat serà de l’autor. Tot i això, l’autor autoritza a l’Ajuntament de L’Esquirol la publicació i difusió del treball a través dels mitjans que consideri oportuns, citant-ne sempre la font. Els treballs no premiats s’hauran de recollir abans de l’11 de setembre.

En les 10 edicions anteriors s’han presentat un total de 87 treballs, dels quals han estat premiats:

 • Convocatòria 2017: “Anàlisi qualitativa de 4 pigments”, de Judit Donada, de La Salle de Manlleu
 • Convocatòria 2016: “Memòries en la boira”, d’Anna Palomeque, de l’Institut La Plana de Vic
 • Convocatòria 2015:”Aproximació a la reconstrucció del registre meteorològic de Sant Julià de Vilatorta per mitjà d’un estudi dendroclimàtic”, de Martí Catalan Franquesa, de l’Institut Jaume Callís de Vic.
 • Convocatòria 2014: “ Estudi sobre els indicadors de l’aigua de la Riera de les Gorgues i el Torrent de la Parra” , d’Enric Pàmies, de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.
 • Convocatòria 2013: “ La ciència al servei de la cuina”, d’Adriana Palau, de l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.
 • Convocatòria 2012: “Viatge al país de Brobdingnac. A la recerca de l’excel·lència”,  d’Ada Colomer, de l’Institut Cirviànum de Torelló.
 • Convocatòria 2011: “Els transgènics: actualitat, presència en la societat i grau d’acceptació”, d’Ignasi Bofill, del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.
 • Convocatòria 2010: “Anàlisi de les aigües de deu fonts del Cabrerès i la seva flora”, de Duna Casadesús i Sandra Rierola, de l’IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.
 • Convocatòria 2009: “Estudi i disseny d’una casa bioclimàtica”, d’Arnau Gorchs i Jordi Capdevila, de l’IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.
 • Convocatòria 2008: “Cronobiologia aplicada al treball nocturn i a torns”, de Laura Gaspa, de l’escola Súnion de Barcelona.

                                 

Descarregueu-vos el díptic amb les bases:         

Adjunt noticia: PDF icon Download diptic-_11edicio.pdf (1.26 MB)