Novetats per al contribuent: Pagament de l'IVTM fins al 2 de juny

A conseqüència de la pròrroga dels terminis que s'han anat aprovant aquestes darreres setmanes, molts contribuents estan rebent documents de pagament amb data de pagament caducada o a punt de caducar. Es tracta tant de rebuts de cobrament periòdic (fonamentalment l'IVTM) com de liquidacions d'ingrés directe (també d''IVTM).

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

• Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
• a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
• o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

• descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

• descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

Més informació a: https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115