Nova ubicació del Bibliobús

Canvi d'ubicació del Bibliobús, ja fa uns dies que el bibliobús ha canviat la seva ubicació, ara el podem trobar a l'altre cantó de l'ajuntament, al costat del container de l'oli. Es troba al carrer d'Osona.