Mapa del patrimoni cultural de l'Esquirol

Mapa del patrimoni cultural de l'Esquirol

El passat divendres 2 de març es va presentar, públicament, el mapa de patrimoni cultural del municipi de l'Esquirol. Aquest mapa ha estat elaborat gràcies a l'ajut de la  Diputació de Barcelona qui va encarregar a una empresa externa, l'elaboració del mateix. Durant l'any 2017 es varen dur a terme els treball de camp i el passat divendres es va presentar el resultat.

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d'aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

Aquest mapa, és un document base i queda obert per totes aquelles aportacions que puguin aportar tots aquells veïns que creguin que hi ha alguna cosa que estaria bé que aparegués al mapa. Per això qualsevol aportació serà benvinguda i valorada, per si es creu convenient d'incloure-la al mapa.

Podeu consultar el mapa da la següent adreça: http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08254