L'Ajuntament de l'Esquirol aconsegueix un ajut econòmic de 125.534 € per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum compartit al pavelló municipal.

Dins els ajuts del programa sectorial renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, el consistori va presentar el projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum compartit a la coberta de l'edifici del pavelló municipal de l'Esquirol per un import de 139.482 €. El projecte, altament valorat, elaborat per l'enginyeria Enguiaux SL comptarà amb l'ajut econòmic per a la seva execució de 125.534 €.

La instal·lació constarà de 240 panells fotovoltaics d'alta eficiència, fixats per mitjà d'una estructura d'alumini al vessant est i oest de la coberta superior fent un total de 129,6 kWh que a través d'un inversor trifàsic de 100 kW, es connectarà en paral·lel a la xarxa de subministrament del pavelló per esdevenir un planta de generació d'autoconsum compartit entre equipaments municipals i la possible comunitat energètica que pugui néixer entorn d'aquest projecte i altres que es puguin desenvolupar en el municipi.

Es preveu que de mitjana la producció d'energia anual de la instal·lació projectada estigui al voltant dels 164.761 kWh, i d'acord amb les dades de la suma de consum de l'any 2019 dels equipaments que es volen incloure en l'autoconsum compartit se situa en 94.289 kWh i això dóna peu a què siguin els veïns entorn del pavelló (radi màxim 500 metres) que es puguin aprofitar d'aquesta energia de la instal·lació fotovoltaica pel seu autoconsum de manera compartida amb compensació d'excedents. El projecte deixa oberta aquesta possibilitat i que sigui l'ens promotor que consideri quina és la millor fórmula per aprofitar aquesta capacitat de generació. L'estalvi en emissions de CO₂ serà de 77,42 tones anuals.

 

L'energia solar, emblema de les energies renovables, ha sofert els últims deu anys una gran progressió a causa de les millores de la tecnologia associada, la reducció de costos i principalment gràcies a l'interès mostrat per les diferents administracions de diferents països en forma d'ajudes i subvencions. En aquest sentit, cal destacar els decrets 1578/2008, 661/2007, 436/2004 i 1663/2000 que regulaven la connexió de les plantes fotovoltaiques a la xarxa, i el Decret 352/2001, que regulava el procediment administratiu d'aplicació a Catalunya.

Aquests decrets han facilitat la proliferació, increment de la potència instal·lada i accessibilitat de la tecnologia fotovoltaica per a tota mena d'usuaris fins a esdevenir una tecnologia que pot competir amb els costos de l'energia de subministrament i, per tant, les instal·lacions d'autoconsum tenen viabilitat tècnica i econòmica.