Itinerari botànic

L'any 2015, es va demanar una subvenció a l’àrea de Territori i Sostenibilitat  de la Diputació de Barcelona,  per portar a terme un inventari de les espècies vegetals del municipi, amb l’objectiu de donar-les a conèixer i sensibilitzar a la gent de la necessitat de tenir cura tant de les plantes com de l’espai on creixen. És per això que es va encarregar al Sr. Santi Jàvega, l’herbolari, fer  aquest inventari. Seguint les seves indicacions es va creure que el més convenient era fer aquest treball en una zona propera al nucli de l’Esquirol i de fàcil accés. La zona escollida va ser el camí que porta del cementiri de l'Esquirol a la font de l’Escudella. Es va creure que aquesta zona, ja tenia prou interès i era prou representativa de la flora del municipi. En una primera fase es va dur a terme una neteja de l'espai, molt respectuosa i amb l’únic objectiu de remarcar les espècies més interessants, i posteriorment en Santi va confeccionar un inventari.

Posteriorment, aprofitant el treball fet l’any anterior i gràcies un ajut de la Diputació de Barcelona, es planteja la possibilitat de fer un breu recorregut botànic per la zona estudiada i és així com es confeccionen dos panells amb les principals espècies que s’hi troben. Aquests panells, instal·lats recentment, estan situats un al començament del recorregut, al cementiri, i l’altre a la font de l’Escudella, en un hi apareixen arbres i arbusts i a l’altre herbàcies.