Inici de les obres del nou vial i aparcament públic a Cantonigròs

Obres Cantoni

Durant aquest mes de setembre s’han iniciat les obres del nou vial i aparcament públic a Cantonigròs. L'obertura del nou vial permetrà millorar la circulació entre el camí Ral i el Carrer Major. Aquest nou vial és de plataforma única, d'aquesta manera queden eliminades totes les barreres arquitectòniques. La construcció d'aquest aparcament i el vial és el primer pas per pacificar de trànsit el carrer Major i el camí Ral i apropar els visitants al centre del poble per incrementar la presència d'aquests als comerços i establiments. Amb el mateix disseny constructiu es preveu la nova urbanització del carrer Major i el camí Ral, una remodelació que es preveu executar durant l'any 2020 i 2021.
El nou aparcament i vial tenen cabuda per a 35-40 places, i està dissenyat per a ser utilitzat com a espai per ocupar també sense vehicles. És per això que s'envolta de zona verda i arbrat, i el ferm es preveu de sauló.
L’expedient de licitació per a la contractació de les obres contingudes en el projecte executiu d’aparcament i vial a Cantonigròs, de tramitació ordinària i procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, i les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, va considerar que l’oferta més avantatjosa fou la presentada pel licitador SEÑALES GIROD SL, amb una puntuació total de 100 punts per sobre de Infraestructuras Trade amb 91,48 punts i Construccions Icart SA amb 89,84 punts. El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol del passat mes d’abril va adjudicar a la mercantil SEÑALES GIROD SL el contracte d’execució de les obres per import de 207.000,00 euros, IVA exclòs, i una durada d’execució de 4 mesos.
L'encàrrec del projecte per a la construcció d'aquest aparcament situat al costat de l'església de Sant Roc de Cantonigròs respon al Pla de Mobilitat de Cantonigròs traçat conjuntament amb els veïns de Cantonigròs i l'Ajuntament durant l'any 2017 per resoldre els problemes de mobilitat del centre del poble, que afecten tant als vianants com als vehicles que hi circulen i s'hi estacionen.