Inici de les obres de rehabilitació del Pont de la Gorga, patrimoni arquitectònic local

La Diputació de Barcelona ha adjudicat una subvenció de 101.139,35 € a l'Ajuntament de l'Esquirol per a les obres de rehabilitació del pont de la Gorga o pont del Raval que s'inicien aquest 13 de juliol i s'allargaran tres mesos.

L'Ajuntament, promotora de les obres, ha adjudicat aquestes, mitjançant concurs públic obert, a l'empresa IMESAPI i la direcció tècnica correspon a l'enginyeria Ayesa.

El pont, de gran valor històric pel municipi i en especial pel nucli antic de l'Esquirol s'ha de preservar tant com sigui possible i és per això que durant aquests darrers mesos el consistori i els tècnics municipals s'han trobat en diferents ocasions amb els veïns del carrer del Pont per consensuar entre d'altres, quin tipus de material cal utilitzar per fer el coronament de la barana o paretó, el tauler, i decidir quina ha de ser la millor il·luminació per facilitar-ne el pas dels vianants. La intervenció s'inicia amb el sanejament del pont, el rejuntament amb morter de calç dels arcs, l'aixecament de les pedres del tauler per la col·locació d'una tela asfàltica per evitar les filtracions de l'aigua que deterioren el pont, i finalment la restauració del tauler i de la barana amb pedres originals i de l'entorn.

Com és sabut, el pont de la Gorga és un pont d'origen romànic que forma part del Catàleg de Béns municipals a protegir i és considerat Bé d'Interès Local. Està situat a l'inici del carrer del Pont de l'Esquirol i salva la riera de la Gorga al seu pas per l'antic camí ral de Vic a Olot. És un pont de dos arcs desiguals, construït amb pedra lligada amb morter de calç, amb baranes i tallamar. El Pont ha sofert diferents modificacions al llarg dels segles i actualment presenta deficiències pel que fa a la seva estructura en les quals cal intervenir, es manté en un estat precari per al pas normal de vianants. Les primeres referències documentals del Pont són unes deixes per construir-lo a partir de l'any 1352.


Durant les obres, el pas pel pont quedarà interromput, és per això que es donarà pas alternatiu als vianants a través del gual que salva la riera. Disculpeu les molèsties que aquestes obres us puguin ocasionar.