Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles a la pàgina web www.lesquirol.cat i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir del 26 de març de 2024.

És objecte de la present convocatòria la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure, a una plaça d’Encarregat/da de la Brigada municipal d’Obres en règim de personal laboral fix, a la plantilla municipal de l’Ajuntament de l’Esquirol.

Convocatòria del premi al millor treball de recerca de batxillerat “El Cabrerès” concedit per l’Ajuntament de l’Esquirol.

Curs 2023-2024

L’Ajuntament de L’Esquirol convoca la 17a edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat. Aquest premi pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca.

El diumenge 12 de maig de 2024, se celebrarà un esdeveniment esportiu a Cantonigròs: la Copa Osoning Trail Run Kids 2024 - Trail Cabrèrès Kids.

Aquesta nova lliga de curses de muntanya escolars arriba per primera vegada a L'Esquirol, específicament a l'entorn natural de Cantonigròs. El Centre Excursionista Esquirol i el Consell Esportiu d'Osona seran els encarregats de marcar els recorreguts per a cada categoria.

Des de 2020 l’equip de Projecte Veus treballa la memòria col·lectiva del territori i ara s’endinsa en la Memòria Democràtica amb Cantonigròs: la flama d'un concurs que va encendre la llengua.

Sota aquest títol ha presentat una nova branca del Projecte Veus: el JocDoc. Una proposta que té com objectiu apropar fets cabdals de la història i la cultura catalanes a les noves generacions mitjançant les noves tecnologies.

Durant la sessió del Ple ordinari que es va celebrar el passat 11 de març es van aprovar el dos textos de les miocions de suport a la pagesia que van presentar els grups AUD-ERC L’Esquirol i Junts pel Cabrerès.

L'obra finalitzada aquest mes de març forma part de la segona fase de l'EDAR (Estació depuradora d'aigües residuals) de Cantonigròs.

Aquesta fase ha permès que tot el vessant Oest estigui connectat amb un col·lector de 810 metres a l'EDAR inaugurada el 2018. La suma de la primera i segona fase suposa donar cobertura de sanejament a un 70% de la població de Cantonigròs.

El Cabrerès, institut escola

L'Ajuntament de l'Esquirol pacta 100.000 € amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i obté 150.000 € de la Diputació de Barcelona per fer front al cost de les obres d'ampliació i reforma de l'Institut Escola El Cabrerès.

Escut casal del jubilat

Aquest dimecres 6 de març s'ha celebrat al local del Casal dels Avis l'assemblea general anual per a escollir la nova Junta de l'entitat.

Una cinquantena d'associats van ser presents a la convocatòria per escollir la nova Junta del Casal del Jubilat de l'Esquirol. Es va presentar una sola candidatura que va ser votada per gestionar el Casal durant aquests dos anys vinents i Lluís Domènec en va ser elegit com a nou president, Carme Casas, sots presidenta; Assumpta Riera, secretària; Francesc Masoliver, tresorer; Angel Illamola, i Montserrat Coll, vocal.

L'Esquirol, 1 de març del 2024 - Jordi Miquel, arquitecte tècnic funcionari de carrera de l'Ajuntament de Premià de Dalt, s'afegeix ara al quadre tècnic de l'Ajuntament de L'Esquirol, mitjançant la modalitat de comissió de serveis.

El seu horari serà el dimarts 8:30 a 15:00  i els dijous de 8:30 a 15:00  i 16:00 a 18:00

Pàgines