Formació agrària a distància

Formació agrícola a distància

El proper 19 de juny, a les 8 del matí, s’obre la inscripció de noves edicions de cursos a distància, que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat.

Entre d’altres cursos hi ha els següents:

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient.

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat. El curs està estructurat en cinc mòduls i una sessió presencial de regulació d’equips de tractament. En aquesta sessió també es realitzarà l’examen final.
 
Coordinació i informació
Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.
•         Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
•         Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
•         Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net
Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat. També podeu trobar més informació a: http://www.ruralcat.net/web/guest