Finalitza el desplegament de la fibra òptica a Cantonigròs

Des del passat desembre l'empresa operadora FIBROPTIC CAT TELECOM, S.L. (commu) ha realitzat el desplegament de la xarxa de fibra òptica pel municipi (l'Esquirol i Cantonigròs), un cop aprovat el corresponent pla de desplegament.

A causa de la negativa de les grans operadores a dur a terme el desplegament de fibra òptica al nostre municipi, l'Ajuntament ha estat treballant per a fer-lo possible posant-se en contacte amb diverses empreses del sector. Finalment l'escollida va ser l'empresa Fibroptic Cat Telecom (commu), per a ser l'única opció que no representava cap cost pel contribuent.

La primera fase del desplegament va començar el desembre i des del mes de març els veïns de l'Esquirol i les empreses del polígon Industrial ja disposen del servei.

La segona fase del desplegament s'ha efectuat durant el mes de juliol fins al setembre a Cantonigròs i per tant, els veïns que ho desitgin, ja disposen del servei.

Al mateix temps s'ha desplegat una xarxa de fibra òptica que permet connectar tots els equipaments municipals, per tal de centralitzar els serveis de telefonia i comunicacions de l'Ajuntament, millorant els serveis dels equipaments.

La tercera fase del desplegament va encaminada a arribar a les cases de pagès i masies disseminades que es troben al municipi. L'Ajuntament de l'Esquirol subvencionarà part del cost del desplegament per poder garantir a aquests veïns el servei de fibra òptica d'igual a igual que al de la resta de veïns que es troben ubicats dins els nuclis urbans. L'arribada de la fibra òptica a Sant Martí Sescorts es preveu fer durant l'any 2019 i de forma soterrada a través dels vorals de la carretera BV-522, infraestructura que gestiona la Diputació de Barcelona.

Des de l'Ajuntament es valora molt positivament el projecte, ja que dóna solucions a municipis que com l'Esquirol tenen un extens territori i una gran dificultat per connectar les masies, els veïns i les activitats econòmiques als últims avenços tecnològics i permetrà als usuaris treballar a una velocitat màxima de 100Mb/s amb una latència realment baixa en comparació amb la línia de coure tradicional. Finalitza el desplegament de la fibra òptica a Cantonigròs

Des del passat desembre l'empresa operadora FIBROPTIC CAT TELECOM, S.L. (commu) ha realitzat el desplegament de la xarxa de fibra òptica pel municipi (l'Esquirol i Cantonigròs), un cop aprovat el corresponent pla de desplegament.

A causa de la negativa de les grans operadores a dur a terme el desplegament de fibra òptica al nostre municipi, l'Ajuntament ha estat treballant per a fer-lo possible posant-se en contacte amb diverses empreses del sector. Finalment l'escollida va ser l'empresa Fibroptic Cat Telecom (commu), per a ser l'única opció que no representava cap cost pel contribuent.

La primera fase del desplegament va començar el desembre i des del mes de març els veïns de l'Esquirol i les empreses del polígon Industrial ja disposen del servei.

La segona fase del desplegament s'ha efectuat durant el mes de juliol fins al setembre a Cantonigròs i per tant, els veïns que ho desitgin, ja disposen del servei.

Al mateix temps s'ha desplegat una xarxa de fibra òptica que permet connectar tots els equipaments municipals, per tal de centralitzar els serveis de telefonia i comunicacions de l'Ajuntament, millorant els serveis dels equipaments.

La tercera fase del desplegament va encaminada a arribar a les cases de pagès i masies disseminades que es troben al municipi. L'Ajuntament de l'Esquirol subvencionarà part del cost del desplegament per poder garantir a aquests veïns el servei de fibra òptica d'igual a igual que al de la resta de veïns que es troben ubicats dins els nuclis urbans. L'arribada de la fibra òptica a Sant Martí Sescorts es preveu fer durant l'any 2019 i de forma soterrada a través dels vorals de la carretera BV-522, infraestructura que gestiona la Diputació de Barcelona.

Des de l'Ajuntament es valora molt positivament el projecte, ja que dóna solucions a municipis que com l'Esquirol tenen un extens territori i una gran dificultat per connectar les masies, els veïns i les activitats econòmiques als últims avenços tecnològics i permetrà als usuaris treballar a una velocitat màxima de 100Mb/s amb una latència realment baixa en comparació amb la línia de coure tradicional.