Estudi de millora d'urbanització del carrer del Pont. Reunió de debat entre l'Ajuntament i els veïns.

Donada la particularitat del carrer del Pont de l'Esquirol i la sensibilitat que requereix la definició de qualsevol actuació de modificació urbanística d'un eix tan històric i emblemàtic, cal definir i estudiar diverses alternatives. És per això que l'Ajuntament va convidar el passat dimecres dia 16 de setembre a la Sala Cooperativa, als veïns i veïnes del carrer del Pont a participar en la formulació de propostes per a la nova urbanització del carrer.

Per a cadascuna de les propostes de l'estudi s'ha establert el cost (entre 300.000 € i 600.000 €), les millores que suposen, l'impacte que tindrà en el paisatge urbà, les dificultats funcionals i estètiques que puguin ocasionar, etc. L'estudi presentat per l'alcalde Àlex Montanyà i l'arquitecte Oriol Martori, davant una seixantena d'assistents compara les diferents alternatives, totes elles condicionades per l'aparcament dels vehicles, la normativa d'accessibilitat i els serveis públics existents: clavegueram, xarxa d'aigua corrent, aigües pluvials, pavimentació i els serveis aeris.

L'estat actual del carrer el Pont és de secció segregada, amb paviment únic amb mal estat, amb mala accessibilitat i compte amb una franja d'aparcament. Les diferents propostes recollides en l'estudi (consultar document adjunt al final del text) contemplen canvis en la secció, en l'accessibilitat i en el paviment.

Durant la presentació de l'estudi i en el torn obert de paraules, molts veïns i veïnes van expressar la seva opinió contrastant les diferents opcions, obrir la possibilitat a no fer cap canvi, buscar solucions alternatives d'aparcament, i valorar el sentit únic de circulació dels vehicles.

Durant els pròxims mesos s'emplaça als veïns a un debat intern per tal de trobar-se de nou amb l'Ajuntament durant el febrer del 2022 i consensuar entre tothom una proposta definitiva. Aquesta proposta definitiva s'haurà de convalidar amb un projecte executiu que permeti la realització de les obres de millora de tot el carrer.

Adjunt noticia: PDF icon Download p2012_propostes_v2_b.pdf (6.54 MB)