Es torna a obrir el concurs públic per la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar “Ca La Salut” de Sant Martí Sescorts

Pel fet que la convocatòria del concurs públic per a la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar “Ca La Salut” de Sant Martí Sescorts va quedar deserta, s'obre una nova convocatòria.

En aquest anunci hi ha el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars reguladores del concurs per a la concessió administrativa de l'explotació del servei de Restaurant-Bar "Ca La Salut" de l'Edifici Sescorts de Sant Martí Sescorts (L'Esquirol).

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines del consistori de 9:00 h. a 14:00 h. de dilluns a divendres (Tel. 93 856 80 00)

Accés al plec de clausules clicant AQUÍ