El divendres 27 de març es van repartir 23 Targetes Moneder al municipi.

Aquest divendres 27 de març es van distribuir al municipi de L'Esquirol 23 Targetes Moneder a famílies amb dificultats socioeconòmiques que disposaven de beques-menjador.

Aquestes Targetes Moneder, les quals s'adreçaran a infants beneficiaris de les beques-menjador durant el curs escolar i gestionades des de Serveis Socials, tenen un saldo inicial de 40 euros.

Cal subratllar que l'ús de la targeta és exclusivament per a compres de productes bàsics a qualsevol establiment d'alimentació. Les famílies hauran de guardar els tiquets per garantir que es destinen a productes saludables per als infants i les seves famílies.

La Generalitat de Catalunya, a través de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Educació, vol garantir la continuïtat dels ajuts que reben els ajuntaments i famílies que gaudeixen d'aquesta prestació. El Consell Comarcal d'Osona té delegada la competència de la gestió de les beques-menjador i ha estat l'ens encarregat de coordinar amb els Serveis Socials de l'Ajuntament l'ajut i el repartiment de les targetes entre les famílies dels infants.

En cas d'allargar-se el tancament dels centres, es recarregarà automàticament a raó de 4 euros diaris de tancament dels centres. Si s'exhaureix el saldo de la targeta, es recarregarà automàticament quan es perllongui l'estat d'alarma i s'enviarà un SMS avisant de la recàrrega.