El Consorci d'Osona de Serveis Socials obre la convocatòria d'ajuts de subministraments energètics 2024

Lloc de presentació de les sol·licituds:

  • Per Internet a través de la web https://ajuts.osonaacciosocial.cat/
  •  A l'Ajuntament del municipi (horari d'atenció al públic de l'Ajuntament)
  •  Al Consorci d'Osona de Serveis Socials. Edifici Aditòrium (Volumètric) C/ Molí d'en Saborit N/2, 1a planta, porra 3a, 4a, 5a -08500 Vic (horari d'atenció: de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Termini per presentar les sol·licituds:

  • Del 6 de març al 27 de març del 2024. Amb la sol·licituds cal presentar la documentació.

Documentació a presentar:

  • Factures pagades i els corresponents comprovants de pagament.
  • Les factures han de ser emeses entre el 01/04/2023 i l'actualitat L'import màxim a sol·licitar en despeses de factures és de 350,00 €.

Per més informació: