Digitalització de les Actes de Plens, 1860-2010

L'Ajuntament de l'Esquirol es va adherir al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals i per aquest fet l'Arxiu Municipal participa en diferents programes de suport. El Programa de Manteniment proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals.

La Xarxa d'Arxius Municipals, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural, es proposa facilitar l'accés i difusió de les actes del Ple dels Ajuntaments de la província de Barcelona, gràcies a la col·laboració subscrita entre els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Enguany, el consistori va sol·licitar participar en el Programa de Digitalització de les Actes del Ple del 2016 que organitza l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i, alhora, autoritzar-ne la publicació a través de la web de la Diputació de Barcelona.

És per això que durant aquest mes de gener s'ha instal·lat a les dependències municipals l'empresa, contractada per la Diputació, que digitalitza les Actes de Plens del municipi des dels anys 1860 fins a l'any 2010. Un total de 9.000 pàgines que quedaran digitalitzades i publicades a la web de la Diputació, i a l'abast de qualsevol interessat.

Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social del municipi. Quant a la seva estructura, recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.