CURS INTENSIU DE MONITORS I MONITORES DEL LLEURE EDUCATIU

Intensiu Nadal - Desembre i gener

Curs adreçat a totes aquelles persones, majors de 18 anys, que estiguin interessats i interessades a conèixer el món del lleure infantil i juvenil i vulguin ser monitors/dinamitzadors d'activitats educatives en el lleure com per exemple els casals de vacances, les cases de colònies, les ludoteques, els equipaments esportius, educatius i turístics, els esplais, entre molts d'altres àmbits.

El curs prepara a l'alumnat per intervenir en activitats de lleure infantil i juvenil d'una manera educativa, i que els capacita per ORGANITZAR, DINAMITZAR i AVALUAR activitats de lleure en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l'aplicació de les tècniques específiques d'animació.

Per a l'obtenció del títol, caldrà haver superat 4 mòduls en un màxim de 3 anys.

Dates, horaris i preu Inscripcions

El format és SEMIPRESENCIAL:

 • 150 hores presencials i 50 a distància.
 • 160 hores de pràctiques presencials.

Els OBJECTIUS del curs són:

 • Aprendre els principals conceptes de l'educació en el lleure.
 • Adquirir les eines i recursos necessaris per a desenvolupar correctament la tasca de monitor en el lleure.
 • Assolir habilitats i capacitats per a la tasca de monitor.
 • Potenciar el treball en equip.
 • Treballar l'esperit crític.

Els CONTINGUTS  del curs són:

 • Com organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure infantil i juvenil.
 • Analitzar el concepte de lleure educatiu i la seva evolució en el marc general de l'educació i la societat.
 • Identificar els conceptes educatius i els agents que intervenen en la socialització infantil i juvenil.
 • Diferenciar els marcs de referència en el lleure.
 • Elaborar activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Aplicar tècniques d'avaluació d'activitats educatives a contextos de lleure.
 • Estimar la funció del monitor com a model transmissor d'hàbits de salut.
 • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i els joves.
 • Triar els continguts i les estratègies d'intervenció en funció de la diversitat de les persones i els grups.
 • Aplicar tècniques grupals en activitats de lleure.
 • Emprar tècniques i recursos educatius d'animació de temps lliure infantil i juvenil.
 • Aplicar tècniques d'animació, expressió i creativitat combinant-les entre si, basant-se en un centre d'interès, dirigides a l'organització d'activitats.
 • Aplicar tècniques d'expressió i d'animació i creativitat en el desenvolupament del lleure.
 • Caracteritzar i organitzar el joc identificant els aspectes que defineixen la seva pedagogia i el distingeixen d'altres maneres d'intervenció.
 • Utilitzar el medi natural i l'excursionisme com a recurs educatiu en el lleure.
 • Establir condicions de seguretat elementals per al desenvolupament d'activitats en el lleure.

Les PRÀCTIQUES:

 • En el període de pràctiques l'alumne ha de realitzar 160 hores de pràctiques com a monitor en una activitat entorn l'educació en el lleure, durant o un cop acabada el període de formació teòrica.
 • Cada alumne és el responsable de decidir on i quan farà les pràctiques. Des de l'ajuntament i des de Quiràlia, us donarem suport a trobar els llocs on podeu anar a fer-les.

El tipus d'activitat que els alumnes poden desenvolupar en el seu període de pràctiques pot ser:

 • En activitats diàries en dies laborables, que es desenvolupin en un nombre d'hores al dia (casals d'estiu o similars). En aquest cas, són dos mesos aproximadament.
 • En activitats amb una implicació de les 24 hores al dia (estades de colònies, campaments, camps de treball o similars), la durada mínima serà d'uns 12-15 dies.
 • En activitats d'una temporalitat i puntualitat setmanal, generalment en caps de setmana, d'una entitat o activitat que tenen funcionament durant tot l'any (esplais, agrupaments, moviments, etc.), la durada mínima serà d'uns 3 a 5 mesos.
 • Altres activitats que cal consultar a la direcció de l'escola.

L'alumne no pot acumular hores de pràctiques que realitzi en diferents grups; és a dir, ha de realitzar les pràctiques sempre amb un mateix grup de nens i nenes i en el mateix marc educatiu. S'han de realitzar en un grup d'infants i joves d'entre els 3 i els 18 anys.

El mòdul de pràctiques es pot iniciar una vegada realitzat un mínim del 66% de l'etapa lectiva.

El període de pràctiques ha de ser supervisat, avaluat i certificat per un Director titulat d'activitats en el lleure infantil i juvenil, el qual utilitzarà els impresos oficials de l'escola d'educadors Quiràlia (CERTIFICAT DE PRÀCTIQUES), en el que hi consta les hores realitzades de pràctiques, la valoració general d'aquestes i un petit informe de valoració de seguiment de l'alumne.

La MEMÒRIA de pràctiques:

 • Per obtenir el títol, cal realitzar una memòria de les pràctiques (un treball), amb la qual EXPLICARÀ, DETALLARA i OPINARÀ sobre la tasca que ha desenvolupat durant les pràctiques.
 • Quiràlia, facilitarà un guió de memòria, a fi de ser una guia útil per a l'alumne/a a l'hora d'elaborar la memòria.
 • A partir de l'entrega de la memòria, l'escola avaluarà i valorarà el contingut, la metodologia, els objectius, el format, la redacció, etc. de la memòria presentada.
 • L'entrega de la documentació de les pràctiques, així com de la valoració final de l'alumnat, es concentrarà en les següents convocatòries: febrer, maig i novembre.

Quan s'obté el TÍTOL?

Per obtenir el títol, cal haver superat els següents requisits:

1. Ha obtingut la qualificació d'apte de tots els 4 mòduls del curs (teòrica i pràctica).
2. Ha assistit un mínim del 85% de les hores del total d'hores de cada mòdul.
3. Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la idoneïtat per a complir la tasca educativa de monitor en el lleure.

Què és el títol?

 • El títol és un carnet i un diploma de Monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

DATES:

 • Desembre: 11, 12, 18, 19, 23 i 24.
 • Gener: 3, 4, 5, 7,8 i 9.

HORARI:

 • De 9 h a 13 h i de 15.30 h a 20 h. El 24, 31 i 5 només horari matí.

PREU: 250 € (opció fraccionada).

 • Primer pagament: 150 € al punt jove o a les oficines en metàl·lic. Data màxim pagament: 29 d'octubre.
 • Segon pagament: 100 € en metàl·lic al punt jove. Data màxim pagament: 15 de novembre.
 • Únic pagament: 250 € en metàl·lic al punt jove. Data màxim pagament: 15 de novembre.

INSCRIPCIONS:

1. Modalitat presencial: al punt jove de dilluns a dijous de 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h
2. Modalitat online: a través d'aquest qüestionari: https://forms.gle/VUffJburxviUHCC19